zdjęcie objęte prawem autorskim
szanuję
powietrza
(czyli z aparatem w dłoni)
ciepła
(czyli jak poplątać to,
co proste)
sił
(czyli życie od kuchni)
słowa
(czyli wśród książek)
kształtu
(czyli wśród liter)
pomysłu
(czyli gdyby mi coś jeszcze
przyszło do głowy)
*** w e r s j a   t e s t o w a ***
© Kinga Bochenek /bochenek.kinga@gmail.com/